Video: Vojska koja je obukla smrtnu odjeću prije bitke

1561

Muslimanska vojska je na povratku iz jedne od bitaka. U tom trenu za njih čuje tadašnji vladar Konstantinopolja Roman te oprema vojsku koja broji 600,000 vojnika i šalje je u bitku protiv muslimanske povratničke vojske koja je brojala 15,000 vojnika.

Na prvi pogled rekli bi da su ih Rimljani svojim brojem pregazili, međutim da li je to uistinu bilo tako?