Video: Prekaljeni iskušenjima

139

Medijska produkcija “Emdžad” sirijskog džihadskog saveza “Tahriruš-Šam” objavila je kratak video prilog ciljeva i iskušenja njihove borbe protiv režima.

Video je sa prijevodom na bosanski jezik.