Teorija pobjede u islamu (2.dio) – Šejh Jahja bin Tahir El-Fergali

382

Medijska Produkcija “Ponos Vjere” vam predstavlja:

✨Video serijal “Teorija pobjede u Islamu”

✨�Šejh Jahja Bin Tahir El-Fergali hafizahullah�

�Serijal govori o pojmu pobjede u Islamu, njenim uslovima, uzrocima i preprekama.

Tematika pobjede u islamu je vrlo zapostavljena i gotovo nepoznata tema među muslimanskim masama o kojoj se rijetko govori na halkama znanja, iako je itekako važna tema za islamski ummet, bez čijeg razumjevanja ponos vjere neće biti vraćen a muslimani će i dalje lutati tminama neuspjelih pokušaja i metoda uzdizanja Allahove vjere.