Vođstvo Islamskog Emirata Afganistana (IEA) u subotu je donijelo odluku o pokretanju vojne ofanzive na Panjšir, posljednju enklavu u rukama afganistanskih marionetskih snaga čija površina iznosi oko 3% Afganistana.

Naime, iako je Ahmed Masoud, lokalni komandant u Panjširu i sin Ahmeda Šaha Masouda, uslijed posljednjih pregovora bio voljan pristati na uslove talibana i mirnu predaju regije, na nagovor marionetskog potpredsjednika Amrullaha Saleha odustao je od toga i izabrao rat kao opciju.

Ahmeda Masouda i njegovu miliciju podržavaju Francuska i Indija.

Kao što su i najavili, talibani su u subotu iz Kunduza i Puli Khumrija poslali tri brigade kapaciteta 6.000 boraca pod zapovjedništvom ”osvajača sjevera” komandanta Kari Fasihuddina kako bi oslobodio tri distrikta u Baghlanu a potom pokrenuo napad na Panjšir.

Aktivisti su izvijestili da talibani dovlače teško naoružanje obzirom da je ulazak u Panjšir izrazito nepristupačan te će ovdje topništvo imati važnu ulogu. Unutar enklave nalazi se između 1,500 i 3,000 militanata Sjevernog saveza.

Talibani su ubrzo po pokretanju ofanzive oslobodili dva manja grada, Banu i Dih Salah u Baghlanu, te su stigli do linije razgraničenja u Panjširu.

Vođe talibana frustrirani su ponovnom reaktivacijom alijanse Sjeverni savez koji su podigli svoju zastavu u Panjširu, odbili amnestiju te presjekli autoput Salang postavljajući zasjedu talibanima u distriktu Andarab.

S druge strane, vojno krilo talibana priželjkivalo je neuspjeh pregovora kako bi dobili zeleno svjetlo da nasilno ugase ustanak u Panjširu jer bi im isti mogao stvarati probleme u budućnosti.

Zapovjednik talibana Kari Fasihuddin je etnički Tadžik, baš kao i većina stanovnika Panjšira. On je najviše zaslužan za posljednje uspjehe talibana prilikom osvajanja sjevera države.

Razvoj događaja vjerovatno će ići u korist talibana obzirom na vojnu nadmoć, iskustvo u ruralnom ratovanju i nemogućnost neprijatelja da koristi zračne snage.

Uskoro više..

Ummet Press