Šta afganistanski talibani žele?

taiban

Historijski je, zbog svoje strateške lokacije, Afganistan često služio kao bojno polje, na kojem su globalne i regionalne sile rješavale svoja rivalstva. Niz invazija, intervencija, ratova i dugoročnih konfrontacija uzrokovali su velika razaranja i gubitak za sve uključene strane, a najvišu cijenu je neizbježno platio afganistanski narod. Tokom godina zaraćene strane su učestvovale u bezbrojnim krugovima razgovora i pregovora, ponekad kreirajući oprezni optimizam. Međutim, zbog kratkovidosti donositelja odluka, pretjeranog samopouzdanja i odbijanja da se uči iz prošlih grešaka, mir se uvijek pokazao kao neuhvatljiv i patnja miliona je nastavljena.

Talibani su oformljeni 1994-godine, nakon povlačenja sovjetske vojske, usred građanskog rata te su tokom naredne dvije godine uspjeli pokoriti ostale frakcije i milicije. Iskoristivši vakuum moći koji je kreiralo povlačenje sovjetskih vojnika, talibani su lahko proširili svoju sferu utjecaja da bi preuzeli kontrolu nad Afganistanom 1996. godine. Talibani su potom proglasili Islamski Emirat i uveli su šerijat dok ih nije zbacila sa vlasti američka invazija na Afganistan u decembru 2001. godine nakon napada 11. septembra na New York i Pentagon.

Nakon svrgavanja talibanskog režima, članovi ove grupe su bili spremni i voljni prihvatiti mirovni sporazum koji bi im omogućio skromno, ali dostojanstveno postojanje u državi. Pa ipak, političari i donositelji odluka – i unutar, i van Afganistana – zaneseni svojom odlučnom pobjedom, odbili su ovu opciju i brzo su izbacili talibane sa pregovaračkog stola. Na Konferenciji u Bonu, koja je odredila sudbinu ove države, oni su u potpunosti ignorirali osnovne zahtjeve ove grupe i uredili su formiranje stroge antitalibanske vlade. Ovo je bila fundamentalna greška, koja je bila okidač za najnoviji krug krvoprolića u Afganistanu i doveo nas do mjesta na kojem smo danas.

Danas se Zapad suočava s grupom čiji članovi sebe vide kao svete ratnike, koji su uspjeli poraziti nepravednu stranu invaziju. U proteklih 17 godina brojni talibanski lideri su ubijeni, poniženi i nagnani na egzil od američkih sila. Oni koji nisu imali sreće završili su u kavezima u Guantanamu ili Bagramu, gdje su podvrgnuti neizrecivoj torturi i degradaciji. Sve je ovo uzrokovalo da članovi ove grupe vide svoju borbu protiv američkih sila kao neizbježnu, nužnu, pa čak i svetu.

Štaviše, vladajuće sile su prisilile članove talibana da žive u tako ozbiljnim uslovima – kao bjegunci uvijek u bijegu – da je ulazak u bojno polje postao lagani, čak prirodni izbor za njih. Možda još važnije, tokom godina talibani su nastavili širiti svoju zonu utjecaja u Afganistanu i počeli su razmišljati o sebi kao o pobjedniku u ovom sukobu. Ova grupa je, također, uspjela osvojiti srca i umove razočarane ruralne populacije, koja vidi centralnu vladu kao neefikasnu u osiguravanju osnovnih usluga i većinom utopljenu u endemsku korupciju. Sada, kao utjecajan politički i vojni entitet, koji priznaju sve uključene strane, talibani žele postići dva dugoročna cilja: potpuno povlačenje svih stranih vojnika iz Afganistana i uspostavljanje inkluzivne islamske vlade.

Naravno, ova grupa, koja vjeruje da je u povoljnijem položaju u ovim pregovorima, također ima više kratkoročnih zahtjeva, čiji je cilj izgradnja povjerenja. Talibani žele da njihovi lideri budu skinuti sa međunarodnih lista sankcija, da njihovi zatvorenici budu oslobođeni i da njihov politički ured u Dohi bude međunarodno priznat. Za razliku od perioda nakon poraza 2001. godine, talibani sada vjeruju da su stekli pravo da ostanu značajna politička sila u Afganistanu nakon sporazuma. Imaju jasnu političku viziju i žele postaviti neke parametre za svoje buduće međunarodne osnove. Zbog tog žele potpisati bilateralne sporazume o neagresiji s regionalnim i međunarodnim silama. Pregovori koji su u toku mogu uspjeti jedino ako sve uključene strane priznaju talibansku poziciju i izbjegnu potcjenjivanje ove grupe.

Da bi postigla održivi mir, afganistanska Vlada, uz pomoć SAD-a, trebat će pogoditi ravnotežu između priznavanja potreba i očekivanja talibana i pružanja nužnih zaštita za segmente afganistanske populacije koji se osjećaju ugroženi od ove grupe. Štaviše, svi lokalni sudionici – Vladini zvaničnici, lideri opozicije i plemenske starješine – trebat će postići konsenzus među sobom o tome šta žele od mirovnog sporazuma. Za sada, svi oni izgledaju više fokusirani na zadržavanje svojih pozicija nakon narednih sporazuma, nego na postizanje sporazuma s talibanima. Ako nastave biti više fokusirani na zadržavanje moći nego na donošenje stabilnosti svojoj državi te odbijati da ispregovaraju sporazum o dijeljenju moći, sva nastojanja za mir će biti osuđena na propast.

Dodatno komplicirajući situaciju, regionalne i međunarodne sile nisu još postigle konsenzus o specifičnostima mirovnog sporazuma u Afganistanu. Inkluzivni regionalni konsenzus je imperativ; SAD neće moći ovo postići sam ako želi održivi mir u Afganistanu. Moskva, Peking, Islamabad, Teheran, New Delhi i Ankara bi željeli da se pitaju za glavni sporazum. Talibani i dalje odbijaju govoriti direktno afganistanskoj vladi, ali ovaj put je SAD visoko motiviran da ove dvije strane spoji. Predsjednik SAD-a Donald Trump jasno je dao na znanje da on žarko želi svoju državu izvući iz “glupih ratova” u inozemstvu i jedini realističan način za njega da postigne ovaj cilj je da dovede i talibane, i Kabul za pregovarački stol.

Al Jazeera