Spoj između rukje i savremene medicine – Halid el Hibši

54