“Bojim se za vas smutnje koja je poput gustog oblaka u kojoj će čovjekovo srce umrijeti baš kao što njegovo tijelo umire.”

(Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ

I bojte se smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi,  (El-Enfal, 25)

Ovaj ummet je zasigurno obasut Allahovom milošću ali je isto tako i ummet koji će stalno iznova biti testiran sa iskušenjima i smutnjama. Skrivena priroda smutnje i način na koji se ona razvija su doista intrigantni i omamljivi neupućenom umu, ali zlo smutnje i zbunjenost koju izaziva je jasna svakom pametnom. Kada nastupi smutnja ona zaslijepi umove masa tako da teško ostane inteligentna osoba čistog razuma u tom haosu i rijedak je slučaj da osoba koja upadne u smutnju bude sigurna, a isto tako da bude spašena.

Najbolje što osoba može uraditi u ovom našem vremenu je da dobro upozna prirodu smutnji kako bi zaštitio sebe i sačuvao svoju dušu od upuštanja u jednu tako primamljivu pa ipak pogubnu stvar za koju je poznato da može poteći od jedne obične izgovorene riječi, pa ipak u isto vrijeme dovesti do prolijevanja nevine krvi.

Ali šta je fitna (smutnja) a šta ne? Iskušenja i smutnje mogu uticati na čovjeka, njegovu dušu, porodicu, zajednicu ili ummet u cijelosti. Kako da je prepoznamo i na koji način trebamo djelovati ili reagovati kada se suočimo sa nedaćama smutnje?

Uistinu su smutnje poput nagomilanih oblaka, dolaze jedna za drugom, ljude čini slijepim i gluhim, poput tamnih dijelova noći ili dubokih talasa mora. U njoj su razumi ljudi zaslijepljeni a njihova srca umiru, osim onih koje Allah zaštiti i sačuva. Od upute Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koja je najbolja uputa, jeste da se trebamo pripremiti za smutnju prije nego što ona nastupi tako što ćemo se naoružati znanjem i oštroumnošću, dobrim djelima, idžtihadom (nastojati da prepoznamo istinu), i pripremom za Dan polaganja računa kako bi bili svjesni grijeha, omekšali naša srca, probudili se iz svog nemara i iskoristili vrijeme i prilike prije iznenadnog nastupa smutnje i njenih užasa.

Na nama je dakle da znamo šta su smutnje, kako se pojavljuju, njihovu prirodu i posljedice. Ovaj ummet je bio predmet smutnji u prošlosti kada su i najbolje generacije bile pogođene njom a zasigurno će isto tako biti pogođene sadašnje i buduće generacije.

Molim Allaha da nas sačuva smutnji ovoga svijeta i da nam podari znanje, mudrost i ispravna djela koja će nas učiniti postojanim kada nastupe iskušenja, smutnje i nedaće. Amin.

Izvor: Tewhid Blogspot, Menhedž