Sirijska Nacionalna vojska, krovni savez većeg broja turkmenskih i arapskih revolucionarnih vojnih jedinica, objavila je spremnost da iz Sjevernog Halepa pošalje pojačanja u Idlib i Hamu kako bi se odbranio grad Han-Šejhun i onemogućio plan režima da sjevernu Hamu odsiječe od Idliba.

Major Jusuf Hamud, glasnogovornik Nacionalne vojske, rekao je u izjavi za mrežu Nidaa-Surija da je danas održan sastanak između vodstva Nacionalnog oslobodilačkog fronta (NLF) i zapovjednika operativne sobe ”Fethul-Mubin” na jednoj, te vodstva Nacionalne vojske na drugoj strani.

Također je naglasio da je također postignut dogovor o logističkoj podršci, koordinaciji i pristupanju operativnoj dvorani NLF-a radi zajedničkog rada i nadzora napretka.

Nezvanično, u bitku za Hamu će kao komponente Nacionalne vojske ući Divizija Hamza, Treći Korpus i Ahraru-Šerkijja koji bi u prvoj fazi trebali obezbjediti oko 1000 boraca.

Ummet Press