Sirija: Džejšul-Ahrar predstavio svoj vojni kamp ”Ebu Ismail Džubbas” (VIDEO)

1062

Grupa Džejšul-Ahrar (Vojska slobodnih), članica sirijskog Nacionalnog oslobodilačkog fronta, objavila je video vojne obuke za svoje specijalne snage pri novom kampu koji nosi ime po poginulom vođi Ebu Ismailu Džubbasu rhm.

Džejšul-Ahrar ima nekoliko vojnih kampova te posjeduje nešto više od 1000 boraca u regiji Idlib. Grupa je učestvovala u vojnoj ofanzivi na Hamu i kampanji odbrane područja istočno od željeznice (Ebu Zuhur).

Ummet Press