Predznak Sudnjeg dana: Traženje znanja kod ljudi koji ne posjeduju ni znanje ni vrijednosti

Od vremena Poslanika ljudi traže i stiču ilm i znanje od učenih, alima i fakiha, međutim bit će različitih vremenskih perioda kada će se znanje tražiti kod onih koji ga ne posjeduju. Sa ograničenim razumijevanjem, siromašna poznavanja fikha i vjere, ljudi će ih pitati i tražiti im fetve, a oni će im ih davati.

U prethodnom hadisu se navodi da je jedan od predznaka Sudnjeg dana pojava mnogih učača i prorijeđenost učenih, te da će se ljudi obraćati za fetve onima koji ne posjeduju dovoljno znanja i tipičnim neznalicama koji će odvoditi u zabludu i druge i sebe.

Ebu Umejje el-Džuhemi, radijallahu anhu, nam prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Zaista je od znakova Dana sudnjeg da se znanje traži od onih koji ga ne posjeduju.1

(Hadis bilježi Ibn Mubarek u Ez-Zuhdu, br. 61, a lanac prenosilaca je vjerodostojan)

Jednom je imam Abdullah ibn Mubarek upitan ko su ti ljudi, spomenuti u hadisu koji ne posjeduju znanje (ar.: el-esagir), pa je odgovorio: “To su oni koji će govoriti samo na osnovu svog mišljenja.”

Dakle, neće se oslanjati na šerijatske dokaze, niti će posjedovati znanje, niti će ga decidno potraživati i oslanjati se na dokaze kada budu izdavali fetve. Neki kažu da su “el-esagir” novotari u vjeri.

A od Abdullaha ibn Mesuda se prenosi naredni govor: “Ljudi će biti u dobru dok im bude prezentirana znanje od Muhammedovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i od učenih ljudi. Ali kada im znanje bude dolazilo od neznalica i kada se podijele shodno svojim prohtjevima, tada će propasti.”

Naše vrijeme ipak, hvala Allahu, svjedoči učene ljude, dosljedne svojoj poziciji, iako su u medijama prisutniji oni koji još nisu na visokom stepenu ilma, nego poznaju opće stvari o dini-islamu i poznaju samo učestala pitanja vjere. Oni su još učenici i nisu se približili nivou učenih i fakiha, ali su ih mediji učinili poznatim među ljudima koji od njih traže fetve i znalačke odgovore. A ljudi bi sigurno prepoznali učene, kada bi im mediji dali priliku da se obrate javnosti, bilo putem satelita, radija ili interneta, i zasigurno bi prihvatali njihove fetve i znanje koje nesumnjivo posjeduju.

Kao što starost i staračka iznemoglost ne moraju biti znakom učenosti i znanja, tako i mladost ne mora biti znakom neznanja, kao što kaže imam Ahmed ibn Hanbel: “Zaista, nisu godine mjerilo znanja.” A od Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Uistinu, znanje nije zato što je neko mlad ili star, nego ga Allah daje kome hoće.”

Zato je obaveza na onima koji su postali poznati među ljudima i od kojih ljudi traže fetve, da su u stalnoj vezi sa učenima. Oni moraju biti stalno na putu vlastitog napredovanja i sticanja nauke, kako bi zavladali materijom i kako bi postali veliki učenjaci.

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Komentariši