Predznak Sudnjeg dana: Povratak ljudi starim sredstvima za borbu i za prevoz

O ovom smo predznaku također kazivali u govoru o jednom od prethodnih predznaka, navodeći slijedeći hadis: “I dok to tako traje, čut će za još veću nevolju! Začut će vrisak: “Dedždžal se pojavio kod vaših familija!” Pa će odbaciti sve što su imali u rukama i okrenuti se, da bi poslali deset odabranih viteza. Ja zaista znam, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njihova imena, i imena njihovih očeva, i boje njihovih konja. Oni su najodabraniji konjanici, koji su tada postojali na licu zemlje!” Ili je  rekao:  Oni su među najboljim konjanicima, koji će tada postojati na licu zemlje.“ (Hadis bilježe Ahmed i Muslim)

U sličnom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, a bilježi Muslim, između ostalog stoji: „Osvojiće Carigrad. Dok budu dijelili plijen, sablji obješenih na masline, među njima će šejtan povikati: Zaista je Mesih kod vaših porodica!“

U hadisima koji su prethodili, možemo primijetiti da će ratovi pri kraju dunjaluka biti sa sabljama i konjima.

Prema knjizi Kraj svijeta
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana

Komentariši