Prava žena u Afganistanu – realnost na terenu i dvoličnost medija!

290

Nakon povlačenja vojske Sjedinjenih Američkih Država mediji, poznate ličnosti i čak političari izrazili su svoju zabrinutost za žene Afganistana. Međutim, koliko je ovo realno i iskreno?