O onima koji jedno govore a drugo rade

Izbjegavanje nesklada riječi i postupaka

To je velika nevolja, da čovjek nešto naređuje i preporučuje, a sam to ne čini, ili odvraća i zabranjuje, a sam se od toga ne usteže.

Allah kudi sve one koji ljudima preporučuju dobro, a sami ga ne čine i koji odvraćaju od ružnog, a sami ga čine. Uzvišeni je rekao:

O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!

(Es-Saff, 2-3)

I još je rekao:

Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete? (El-Bekare, 44)

Duša se povlači posramljeno pred pitanjem u riječima Uzvišenog: Zar tražite da se čine dobra djela? Ili: Zar se nećete opametiti? Kako takvo što može od vas doći? Takvo što ne priliči pametnom i razumnom. O ovome je neko rekao:

Ti koji savjetuješ ljude, sumnjiv si ako njih kudiš zbog nečega što sam činiš. Kudiš dunjaluk i ljude koji za njega rade, a ti ga priželjkuješ više nego oni.

Na osnovu ovoga svega je prijetnja žestoka i kritika očita: Zar tražite da se čini dobro i zaboravljate? Zar od drugih tražite, a sebe zaboravljate? Zar ćete ljudima kazivati da čine dobro i da se lijepo ponašaju, da čine sve ono što islam i Šerijat traže da se čini; vjerom, primjenom i ponašanjem, a nećete sami sebi to isto uputiti, a najpreči ste da se pokorite tome? Ovakvo što može samo neko ko nije razuman.

Zbog toga je i fa u pitanju: Zar se nećete opametiti, koje je kao veznik na nešto podrazumijevajuće: zar ste izgubili pamet i pameti nećete da se dozovete? Zar ste izgubili rezonovanje i ne želite da pravo postupite?

Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Bit će, na Kijametski dan, izveden čovjek i bačen u Džehennem. Njegova crijeva će poispadati i on će oko njih kružiti kao što kruži magarac oko kamena za mljevenje. Džehennemlije će se okupiti oko njega i pitati: ‘Čovječe, šta je s tobom? Zar nisi nama naređivao i pozivao nas da činimo dobro, a odvraćao nas od hrđavog?’ On će reći: ‘Naređivao sam vam i preporučivao dobro, ali ga nisam činio, i odvraćao sam vas od ružnog, ali sam ga sam činio.'”

 

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Naslov: Menhedž

Komentariši