Vojska libijske vlade (GNA) sa sjedištem u Tripoliju pokrenula je opsežnu vojnu ofanzivu južno i jugoistočno od Tripolija.

Snage generala Khalife Haftara (LNA) potisnute su iz distrikta Al-Twaisha u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tripoli.

Glavni prodor napravljen je u pravcu ključnog grada Tarhuna gdje je GNA osvojila vojnu bazu Al-Hawatim i područja Al-Qoaah, Al-Quraqtah, Souq Al-Ahd, Al-Qumah, Al-Khawaliq, Souq Al-Jumaa, Al-Anabat, Al-Masabiha, Al-Hawatiyah, Al-Sharidat, Al-Hawatem i Al-Damoon.

Čini se kako će GNA uskoro biti u prilici staviti pod opsadu cijelu teritoriju Heftarovog režima južno od Tripolija, ukoliko to bude cilj ofanzive.

Osvajanjem grada Tarhune Heftarove snage će vjerovatno brzo izgubiti prisutnost u zapadnoj Libiji.

Mapa: GNA (rozo); LNA (zeleno)

VIDEO: Zarobljeni Haftarovi militanti

Ummet Press