Utorak, Juni 18, 2019
Naslovnica Islam Kako ispravno vjerovati u kader (Allahovu odredbu)

Kako ispravno vjerovati u kader (Allahovu odredbu)

Kada je u pitanju Allahova odredba (el-kada velkader) ona sadrži vjerovanje u četiri temeljna načela:

Prvo, da Allah, dželle šanuh, već poznaje sve što je bilo i sve što biva.[1] On podrobno poznaje stanje Svojih robova, njihovu opskrbu, životni vijek i djela, te sve ostalo što ih se tiče. Ništa Mu, subhanehu ve te'ala, nije skriveno i nepoznato.

Uzvišeni je rekao:

“Allah zaista o svemu znanje ima.” (Et-Tevbe, 115)

“Nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!” (Et-Talak, 12)

Drugo, da je Allah, dželle šanuh, zapisao sve ono što je odredio i propisao da će se desiti.[2]

Kaže Uzvišeni:

“Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.” (Kaf, 4)

“… sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.” (Ja-Sin, 12)

“Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!” (El-Hadždž, 70)

Treće, vjerovanje u Allahovo sveopće htijenje, ono što On želi to i biva a što ne želi to i ne biva.

Uzvišeni je rekao:

“Allah čini ono što Mu je volja.” (El-Hadždž, 18)

“Zaista, On može, kada nešto hoće, samo da rekne: ‘Budi!’ – i ono bude.” (Ja-Sin, 82)

“… a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (Et-Tekvir, 29)[3]

Četvrto, da je Allah, dželle šanuh, stvorio sve što postoji. Samo je On istinski Stvoritelj i On je jedini Gospodar.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:

“Allah je stvoritelj svega i On svime upravlja.” (EzZumer, 62)

“O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, mimo Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Samo je On Bog, pa kuda se onda odmećete?” (Fatir, 3)

Vjerovanje u kader (Allahovu odredbu) kod pripadnika i sljedbenika ehlis-Sunneta vel-džema'ata podrazmijeva vjerovanje u sva četri navedena načela, za razliku od novotara koji negiraju neka od ovih načela.[4]

Autor: Abdul-Aziz b. Baz

Iz knjige: El-Akidetu-s-Sahiha ve ma judadduha

Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

[1] Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o statusu djece mnogobožaca, pa je rekao: “Allah dobro zna šta bi ona radila.” (Buhari, br. 1318)

[2] Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Allah je zapisao sudbinu stvorenja pedeset hiljada godina prije nego li je stvorio nebesa i Zemlju, a Njegov Arš tada je bio na vodi.” (Muslim, br. 2653)

[3] Vjerovanje u Allahovo sveopće htijenje ne znači da je čovjek uskraćen slobodne volje i izbora. Naprotiv, ostavljen mu je izbor, i nije prisiljen i primoran, već slobodan da se odluči. Uzvišeni Allah pojasnio je pravi put, ko ga bude slijedio biće nagrađen, a ko odbije pokornost sljeduje ga kazna. Međutim, čovjekova volja podređena je Allahovoj sveopćoj volji, jer su on (čovjek) i sva njegova djela u Allahovoj vlasti i gospodarstvu, a u Njegovoj vlasti i carstvu se ne dešava osim ono što On dopusti da se desi.

[4] Iako je Uzvišeni Allah, dželle šanuh, stvoritelj svega, bilo dobro ili zlo, neispravno je zlo pripisivati Allahu. Sve što je stvorio, stvorio je iz beskrajne i neograničene mudrosti koju je u stanju samo On u potpunosti dokučiti. Svako Allahovo djelo je dobro i mudro. Pojedina Njegova stvorenja su zlo, ali ne i njegovo stvaranje tih stvorenja. Stvorio je nevjernike, licemjere, kipove, alkohol, svinje i sl., i ta stvorenja su zlo, ali Allahovo stvaranje tih stvorenja, samo po sebi, nije zlo, jer Allah ne stvara osim s ciljem i mudrošću. Npr. stvorio je nevjernike kako bi njima iskušao vjernike, alkohol da bi nagradio one koji se suzdrže od pijenja, blud da bi nagradio one koji ga se klone uživanjem u Džennetu i sl. To su samo neke mudrosti koje možemo dokučiti, dok potpunu mudrost u stvaranju toga zna samo Sveznajući i Svemoćni.

menhedz.com

Must Read

Lijek ummeta za izlazak iz „vrtloga“

Pitanje: Koji je to uspješan lijek za islamski svijet pomoću kojeg će izaći iz „vrtloga“ u kojem se nalazi?Odgovor:Zaista izlazak islamskog svijeta iz „vrtloga“ u...

Nikoga osim Allaha ne moli

Ebu Zerr el-Gifari, radijellahu ‘anhu, rekao je: “Moj prijatelj preporučio mi je sedam stvari: -da volim siromahe i da budem blizak s njima; -da gledam u onog...

Biografija Ebu Bekra es-Siddika, r.a.

Njegovo ime On je Abdullah b. Osman b. Amir b. Amr b. Ka‘b b. Sa‘d b. Tejm b. Murra b. Ka‘b b. Lu’ejj b. Galib...

Brisanje mnoštva grijeha bez ulaganja velikog napora

Imam i muhaddis Ibn Bettal, rahimehullah, je kazao:“Ko bude imao mnoštvo grijeha i htjedne da mu ih Uzvišeni Allah ukloni bez da on uloži...

Pet znakova Allahove ljubavi prema robu

1. Slijeđenje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Kaže Uzvišeni:قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١“Reci: ‘Ako...

POPULARNO ZADNJIH 7 DANA