Kada je pokornost emiru obavezna? – šejh Jahja bin Tahir el-Fergali

233

Prevod i obrada: Ponos vjere