Kada je pokornost emiru obavezna? – šejh Jahja bin Tahir el-Fergali

291

Prevod i obrada: Ponos vjere