Dvije godine od potpisivanja historijskog sporazuma između IEA i SAD-a

“Prije 2 godine potpisan je historijski sporazum iz Dohe između Islamskog emirata Afganistana i SAD-a koji je utro put za povlačenje stranih trupa i kraj rata. Afganistan i SAD više nisu vojne mete jedni za druge. Sporazum iz Dohe je dobar okvir za definisanje pozitivnih američko-afganistanskih odnosa.” izjavio je član pregovaračkog tima IEA Anas Hakkani.

Ummet Press

Komentariši