Druženje, slušanje i međusobno posjećivanje stanovnika Dženneta

Slušanje stanovnika Dženneta

Uzvišeni Allah kaže:

„Oni koji su vjerovali i dobra djela činili – u Džennetskom perivoju će se radovati (juhberun).“ (Er-Rum, 15)

Ibn Džerir navodi da je Jahja ibn Ebu Kesir rekao:

Habreh podrazumijeva slast i slušanje.“

Mudžahid tumači riječ juhberun u navedenom ajetu riječju jen'amun (radovati se, uživati). A slast slušanja je dio uživanja.

U Tirmizijevom Sahihu bilježi se od Alije:

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

U Džennetu će se, doista, okate hurije sakupiti na jednom mjestu i povišenim glasom, tako da će ih čuti sva stvorenja, reći će: ‘Mi smo vječne, nikad nas nestati neće; mi smo fine, nikakve opakosti od nas; mi smo uvijek zadovoljne, nikad srdite. Blago onome ko bude naš i čije budemo mi!’

Ebu Ne'im navodi predaju od Ebu Hurejre o svojstvima Dženneta:

„Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘U Džennetu ima drvo čije je stablo od zlata, a grane od krizolita i bisera, pa kad ih vjetar potakne, one zatrepere. Slušaoci neće čuti prijatniji zvuk od toga.'“

El-Ferjabi bilježi od Ehu Umame da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Pokraj glave i nogu svakog čovjeka koji uđe u Džennet sjedit će dvije hurije krupnih očiju, koje će mu pjevušiti najljepšim glasom kojeg su ikad čuli ljudi i džini, a što neće biti šejtanska svirka.“

Oni će slušati i nešto uzvišenije od toga, kada će prestati slušanje bilo čega drugog. To će biti onda kada budu slušali govor Uzvišenog Gospodara, Njegov pozdrav i Njegova obraćanja njima i kada im se bude čitao Njegov govor. A kada ga čuju od Njega, učinit će im se kao da ga ranije nisu ni čuli. U nastavku ćemo navesti i neke hadise kojim se to potvrđuje.

Međusobno posjećivanje stanovnika Dženneta

Uzvišeni Allah kaže:

„l oni će jedan s drugim razgovarati, i jedan od njih će reći: ‘Imao sam druga jednog koji je govorio: Zar i ti vjeruješ da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’ ‘Hoćete li da pogledate?’ I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati. ‘Allaha mi’, reći će, ‘zamalo me nisi upropastio, da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.’ “ (Es-Saffat, 50-57)

Uzvišeni Allah govori o tome da će stanovnici Dženneta pitati jedni druge o stanjima u kojima su se nalazili na dunjaluku sve dok ne pogledaju čovjeka koji je negirao proživljenje, a koji će biti u Džehennemu. Ovo je najočitije tumačenje navedenog ajeta.

Postoje još dva tumačenja:

  1. Meleki će upitati ove stanovnike Dženneta: „Hoćete li da pogledate?“. Ovo mišljenje prenosi ‘ Ata’ od Ibn ‘ Abbasa.
  2. Allah, dž.š. će pitati stanovnike Dženneta: „Hoćete li da pogledate?“

Ispravno je prvo tumačenje po kome će pitanje postaviti vjernik svojim sagovornicima.

U Taberanijevom Mu'džemu bilježi se od Ebu Umame:

„Neko je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
– ‘Hoće li se stanovnici Dženneta međusobno posjećivati?’
– On je odgovorio: ‘Džennetlije na višem stepenu će posjećivati one na nižem stepenu, dok džennetlije na nižem stepenu neće posjećivati one na višem stepenu, izuzev onih koji su se voljeli u ime Allaha, oni će ići kud žele na jednim devama, s jastucima na sedlima!“

Ibn Ebu'd-Dunja bilježi od Alije:

„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori:

‘U Džennetu ima drvo ispod kojeg će izaći zlatni konji, osedlani i zauzdani, koji neće imati bioloških potreba, jahat će ih neki stanovnici Dženneta i letjeti s njima gdje god hoće. Džennetlije na nižem stepenu nagrade od njih pitat će:
– Gospodaru, zbog čega si ovim Svojim robovima dodijelio ovakvu počast?
– Bit će im odgovoreno:

  • Oni su klanjali noću dok ste vi spavali,
  • postili su dok ste vi mrsili,
  • dijelili su dok ste vi škrtarili, i
  • borili su se dok ste vi pokazali kukavičluk.'“

Džennetska čaršija

Muslimovom Sahihu bilježi se od Enesa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„U Džennetu doista ima jedna čaršija u koju će džennetlije dolaziti svakog petka, kad će im zapuhati vjetar sjevernjak koji će im se unositi u lica i odjeću, što će im još povećati ljepotu i ljupkost. Tako će se ljepši i ljupkastiji vratiti svojima i oni će im reći:
– ‘Vi ste, Allaha nam, od kako ste otišli postali još ljepši i ljupkiji!?’, a oni će im odgovoriti:
– ‘Bogme ste vi, od kako smo otišli, postali još ljepši i ljupkiji!'“

Iz knjige: Knjiga o Džennetu
Autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje

menhedz.com

Komentariši