Dobra djela i loša djela

Od Ibn Abasa radijellahu anhu se prenosi da je Allahovom Poslaniku alejhi selam prenio od svog Gospodara, Blagoslovljenog i Uzvišenog, koji je rekao: “Zaista je Allah zapisao dobra djela i loša djela. Zatim je to objasnio: Ko bude želio dobro djelo, a ne uradi ga, Allah će mu ga upisati kod Sebe kao potpuno dobro djelo. A ako ga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao deset dobrih djela do sedam stotina, pa i više. A ako zaželi neko ružno djelo pa ga ne uradi, Allah će mu kod Sebe upisati kao potpuno dobro djelo, a ako zaželi i uradi ga, Allah će mu upisati kao jedno loše djelo.” (El-Buharij i Muslim)

Upisivanje dobrih djela i loših djela

Ibn Redžeb objašnjava da postoje tri vrste djela koja se upisuju.

Prva vrsta predstavljaju dobra djela. Dobro djelo se nagrađuje desetostruko do sedam stotina puta ili još više. A desetostruko nagrađivanje zbog jednog dobrog djela neophodno važi za svako dobro djelo našto ukazuje govor Uzvišenog:

Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen.

A što se tiče povećanja nagrade iznad spomenute granice, Allah je povećava kome hoće: “Oni koji imovinu svoju troše na Allahovom putu slični su zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah  povećava kome On hoće! Allah je neizmjerno dobar i Sveznajući!” Ovaj ajet aludira na to da se nagrađuje za udjeljivanje na Allahovom putu i do sedam stotina puta.

Ibn Mesud radijelahu anhu prenosi da je neki čovjek doveo kamilu žigosanog nosa i rekao: “Allahov Poslaniče! Neka se upotrijebi na Allahovom putu!” Poslanik odgovori: “Zbog nje ćeš na Sudnjem danu dobiti sedam stotina kamila.” (Muslim)

– Druga vrsta koja se zapisuje jesu loša djela. Loše djelo se piše samo jednom bez umnožavanja kao što kaže Uzvišeni: “A ko uradi loše djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće mu se učiniti nepravda.”

Poslanik kada kaže “biće mu upisano kao jedno loše djelo” ukazuje na to da se loše djelo upisuje samo jedanput. Međutim, loše djelo može dobiti na vrijednosti u ovisnosti od vremena i mjesta gdje se radi.

– Treća vrsta djela jesu želje za činjenjem dobrog djela. Ono se tada upisuje kao jedno potpuno djelo, makar ga i ne uradio, kao što stoji u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijellahu anhu a kojeg bilježi Muslim“Kada Moj rob govori da želi da učini dobro djelo, pa Ja mu ga i upišem kao dobro djelo.” Ono što se razumijeva iz hadisa jeste da su u pitanju misli roba i one su u stvari želja. To se spominje i u hadisu: “Ko bude želio uraditi dobro djelo, a ne uradi ga” jer Allah zna šta je rob osjetio u srcu i za čim je žudio; to mu je i bilo upisano kao dobro djelo.

Šta se smatra “željom za dobrim djelom”

– Ovdje se misli na duboku odlučnost i žudnju za izvršavanjem dobrog djela. U ovo zasigurno ne spada samo pomisao bez stvarne odlučnosti da se to i izvrši.

– Četvrta vrsta djela koja se zapisuju jeste želja za lošim djelima, ali i bez činjenja istih. U hadisu koji prenosi Ibn Abas radijellahu anhu stoji da se želja za lošim djelom bez činjenja istog upisuje kao jedno potpuno dobro djelo. Isto stoji u hadisu od Ebu Hurejre radijellahu anhu: Doista je to ostavio Mene radi, tj. zbog Mene, uzvišenog Allaha. Ovdje se misli da neko ko poželi učiniti grijeh pa ga ne učini radi Allaha aze ve džel predstavlja dobro djelo.

Ako on, pak, poželi učiniti neki grijeh zatim ga ne učini iz straha od stvorenja ili rijaluka pred njima, rečeno je: doista će biti kažnjen zbog ove svoje namjere, zato što je stavljanje straha od stvorenja ispred straha od Stvoritelja zabranjeno.

Upoređivanje dobrih djela i loših djela

Ibn Abas radijellahu anhuma je sažeo misli o dobrim i lošim djelima:

– Doista dobro djelo ima nur u srcu, nur na licu, povećava rizk i učini da ljudi vole onoga ko ih radi.
– Loše djelo ima tminu u srcu, crnilo na licu, slabost u tijelu i odvratnost u srcima ljudi.

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje

Komentariši