Definicija velikih grijeha i razlika između njih i malih grijeha

Grijesi koje musliman počini dijele se na velike i male.

Kaže Uzvišeni:

Ako se budete klonili velikih grijeha koji su vam zabranjeni, Mi ćemo vam pokriti vaša loša djela i u divno mjesto vas uvesti!


(Kur'an, En-Nisa, 31)

Veliki grijesi

Veliki grijeh je svaki grijeh koji za sobom povlači šerijatsku kaznu na dunjaluku ili posebnu prijetnju na ahiretu.

Pod šerijatskom kaznom na dunjaluku podrazumijeva se tačno određena kazna, kao što je ubistvo za ubicu, odsijecanje ruke za lopova i bičevanje za preljubnika. Što se tiče posebne prijetnje na ahiretu, pod njom se podrazumijeva prijetnja Vatrom, prokletstvom, srdžbom, zabranom ulaska u džennet, ili da neće osjetiti džennetskog mirisa ili poricanje njegova vjerovanja i da nije od muslimana itd.

Mali grijesi

Mali grijeh je svaki grijeh koji za sobom ne povlači šerijatsku kaznu na dunjaluku, a ni posebnu prijetnju na ahiretu.

(Treba imati na umu da mnogi ljudi podcjenjuju male grijehe, smatrajući ih bezazlenim, a ovakvo shvatanje može biti sebebom (razlogom) upropaštavanja čovjeka na obadva svijeta, op. M)


Preporučeni sadržaj: Pet stvari preko kojih mali grijeh postaje veliki


Islamski stav spram počinioca velikog grijeha

Počinitelj velikog grijeha ne izlazi iz vjere ukoliko njegov grijeh nije širk (pripisivanje Allahu sudruga) i kufr (nevjerovanje). On je vjernik na dunjaluku s nepotpunim imanom, odnosno vjernik shodno njegovome imanu i griješnik shodno njegovome grijehu. Na budućem svijetu imat će status shodno volji Uzvišenog Allaha; ako bude htio, oprostit će mu, a ako mu ne bude htio oprostiti, kaznit će ga. Ako i bude kažnjen, neće vječno ostati u vatri, nego će biti izveden shodno njegovome vjerovanju pa makar bilo koliko atom.

Iz knjige Šta svaki musliman treba da zna

menhedz.com

Komentariši