Da li sihr može biti napravljen na kući, autu i neživim stvarima? – Halid el Hibši

150