Atentat na vođu odreda el-Mudžahid izvršen je na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma

Prije 24 godine, na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu, u klasičnom atentatu u Žepču su ubijeni šejh Enver Šaban, emir odreda “El-Mudžahid”, te njegovi saputnici Muhammed Abdul-Vehab Jusuf ili Ebu-Haris, Ebu-Hamam Nedjaši, Ebu-Zijad, Ebu-Ðebbari Šerrif ili Ebu-Hamza.

Svih pet ubijenih mudžahida su na tijelima imali rane od metaka koji su ispaljeni iz neposredne blizine, i to sa manje od jednog metra. Automobil u kome su se nalazili izrešetan je sa više od tri stotine metaka.

U službenoj zabilješci Trećeg korpusa Armije RBiH navodi se sljedeće:

»Dana 16. 12. 1995. godine, u kontaktu sa S. DŽ., došli smo do nekih novijih sigurnosno i obavještajno interesantnih saznanja vezanih za ubistvo stranih državljana u Žepču. Prema riječima izvora, najdirektnije učešće u ubistvu spomenutih lica imala je specijalna ekstremna jedinica tzv. Stojina brigada, koja nosi naziv po zapovjedniku Stojki, rodom iz okoline Novog Šehera. Debeo je i visine oko 180 cm, sa sjedištem u Rarinoj kući u Žepču, naselje Berek, neposredno u blizini petlje, na ulazu s autoputa u Žepče…

S tim u vezi, izvor navodi da je na dva sahata prije nego što se ubistvo dogodilo, tačnije u 10 sati, ova jedinica dobila naredbu da se hitno povuče sa Hatkinih njiva, pod izgovorom da je potrebno njeno angažiranje na drugom mjestu, jer su, navodno, dobili obavještenje da ‘mudžahedini u toku dana planiraju napasti Žepće’. Po ovom obavještenju, spomenuta jedinica je pripremila zasjedu na žepačkoj petlji, gdje su spremno dočekali grupu od pet stranih državljana koji su bili u automobilu. Tom prilikom su svi pobijeni…”

“Šejh Enver i ostali ubijeni mudžahidi su tog dana išli u Bočinju, gdje se nalazila naša baza. To im nije bio prvi put da idu tom cestom. Išli su oni preko Žepča mnogo puta ranije. Svaki prolazak kroz Žepče se morao unaprijed najaviti, i to sa svim podacima o putnicima. Taj posao je obavljala vojna sigurnost Trećeg korpusa, što znači da su podaci o onima koji prolaze kroz Žepče unapred dostavljani Vojnoj policiji HVO-a u Žepču, koja je, u kordinaciji sa Vojnom policijom Armije BiH, osiguravala prolazak kroz teritoriju Žepča… Zašto su ubili šejha Envera? Zašto nisu ubili Ebu-Ma’lija, komandanta Odreda, koji je skoro svakodnevno prolazio istim tim putem? Sve je potpuno jasno. Oni koji su htjeli ubiti i jednog i drugog, nisu znali ni kako se zovu, a ni kako izgledaju. Šejh Enver je napravio grešku. Samo nekoliko dana ranije, on je dao intervju za sedmičnik “Ljiljan”. Tada je objavljena i njegova fotografija, čime je olakšao posao svojim ubicama”, prisjeća se jedan od bivših pripadnika odreda ”El-Mudžahidin”.

FOTO: Tojota u kojoj su ubijeni šejh Enver i ostali mudžahidi

Izvor

Komentariši